Zoogkoeien
De koeien van Fries Roodbont IJlst (FRIJ) worden gehouden als zoogkoeien. De koeien kalven in het voorjaar. Elk kalf dat wordt geboren blijft bij zijn of haar moeder. De binding tussen koe en kalf is heel sterk.

Familiekudde
De kudde leeft ‘s zomers dag en nacht in de kruidenrijke weides van de Ruterpolder. Van november tot half april leven de dieren in een potstal, waar ze vrij kunnen rondlopen op stro. In de maanden juli en augustus moet een dekstier voor nageslacht zorgen. Het rantsoen van het vee bestaat ‘s zomers uit louter gras en ’s winters uit graskuil en hooi van eigen land. Alle dieren van FRIJ hebben hoorns. Dit is tegenwoordig in de rundveehouderij uitzonderlijk. De hoorns hebben een functie bij de stofwisseling en de mineralenhuishouding van de koeien.

Friese Roodbonten
De veestapel van Fries Roodbont IJlst (FRIJ) bestaat gemiddeld uit 25 koeien en 25 stuks jongvee. De koeien behoren tot het met uitsterven bedreigde Fries Roodbonte ras, dat in 2020 een kleine 800 stamboek geregistreerde dieren telt.

Stichting Roodbont Fries vee zet zich in voor het behoud van het ras.
www.roodbontfriesvee.nl