Ruterpolder
De boerderij van Fries Roodbont IJlst (FRIJ) ligt aan de rand van het fraaie Elfstedenstadje IJlst. FRIJ boert sinds 2004 in het noordelijke deel van de Ruterpolder: een eeuwenoud landschap met grote cultuurhistorische waarde. De Ruterpolder is 150 hectare groot en wordt aan alle kanten omgeven door water. In de polder zijn verschillende boeren actief.

Natuurboerderij
FRIJ werkt nadrukkelijk samen met de natuur. Flora en fauna krijgen alle ruimte. Dat betekent in de bedrijfsvoering dat de weidevogels leidend zijn: pas als de kuikens kunnen vliegen wordt er gemaaid. Bij het maaien wordt gebruik gemaakt van een wildredder. Dit apparaat redt hazen, eenden en oudere reekalveren. Het waterpeil in de sloten is hoog en in 2014 is er een plas-dras gebied aangelegd van een halve hectare. Het jaarrond trekt deze plek vogels aan. Op een schelpeneiland broeden o.a. kluten en visdiefjes.

De weilanden van FRIJ zijn kruidenrijk: van april tot juni kleuren de weilanden door zuring en boterbloem rood en geel. De bloeiende kruiden trekken volop insecten: voedsel voor de weidevogelkuikens. De planten in de Ruterpolder worden tijdens het groeiseizoen geïnventariseerd. In 2020 zijn 180 soorten geteld.

Wandelpad
Het Ruterpolderpad is een wandelpad over de percelen van FRIJ. Een pontje, bij de gerestaureerde schoorsteen van de oude Nooitgedagtfabriek, brengt je in de polder aan het begin van de 4 kilometer lange wandeling. Het pad is tijdens het broedseizoen gesloten (15 maart-15 juni).

Vaste mest
In de potstal ontstaat tijdens het stalseizoen mooie stromest die in juli uitgereden wordt over de gemaaide percelen. Deze mest is goed voor het bodemleven.

Biologsich
FRIJ boert biologisch en is SKAL-gecertificeerd. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. De dieren hebben veel bewegingsvrijheid en eten uitsluitend biologisch voer.